go up

Tre utvalgte svømmeanlegg kan nå få fem millioner kroner i ekstraordinært tilskudd fra spillemidlene, og alle kommuner er invitert til å søke. President Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund sier at NSF håper dette kan bidra til at flere kommuner vil bygge tidsriktige svømmeanlegg. Kulturminister Hadia Tajik forteller at Kulturdepartementet og NSF vil bidra til fortgang i bygging av svømmeanlegg, og at det er årsaken til at departementet nå gir 15 millioner kroner til tre utvalgte, kostnadseffektive anlegg, -som kan bli gode referanseprosjekter som viser at det er mulig å bygge billigere anlegg enn tidligere. Se pressemelding fra Kulturdepartementet 4. mars her.


X