go up


 


 Oversikt over styre, utvalg og komiteer som ble valgt under Norges Svømmeforbunds ting i Kirkenes, og som dermed er valgt for tingperioden 2007-2010:
Forbundsstyret:
President: Per Rune Eknes, Lambertseter SK
Visepresident Trude Halvorsen, Tønsberg SK
Styremedlem: Tor Aage Dæhli, Hamar IL svømmegruppe
Styremedlem: Dag Bergslien, Stavanger Stupe Club
Styremedlem: Marit Pedersen, Bergens Svømme Club
Varamedlem 1: Brita Blenne Lien, Lørenskog/Rælingen KK
Varamedlem 2: Eivind Kjerstad, Bærumsvømmerne
Svømmeutvalget:
Leder: Brita Blenne Lien, Lørenskog/Rælingen KK
Nestleder: Trygve Ravn, Spkl Speed
Medlem: Alice Boyd, Vestbyen IL svømming
Stuputvalget:
Leder: Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb
Nestleder: Paul Joachim Thorsen, Bergen Stupeklubb
Medlem: Kristin Grøsvik, Pingvin Stupklubb
Synkronutvalget:
Leder: Maja Elstad, Oslo Synkron
Nestleder: Hilde Tinglum, Oslo Synkron
Medlem: Anne Bergvatn, Oslo Synkron
Varamedlem: Tonje Braaten Kogstad, Oslo Synkron
Vannpoloutvalget:
Leder: Jens Johan Orning, Nordby IL sv.gr.
Nestleder Tor Tønnesen, Stavanger Vannploklubb
Medlem: Tom Albins, Lørenskog/Rælingen KK
Masterutvalget:
Leder: Geir A. Patursson, Master Team Svømming
Nestleder Linn Krogh Hansen, Skedsmo SK
Medlem: Steinar Tangstad, Kristiansand Svømmeallianse
Kontrollkomité:
Leder: Karin Aakermann, Lambertseter SK
Nestleder: Per Hannestad, Spkl Speed
Medlem: Berit With, Lambertseter SK
Varamedlem: Paul Nestaas, Moss SK
Varamedlem: Helge Skretting, Sandnes SLK
Lov- og 
dommerutvalget:
Leder: Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe
Nestleder Rigmor Rosmer, BS-LK
Medlem: Rolf Gunnar Haagensen, Larvik SK
Varamedlem: Øivind Ravn Hagen, Sandnes SLK
Domsutvalget:
Leder: Kari Foust, Ålgård SK
Nestleder Bjørg Rasmussen, Åstveit SK
Nedlem Knut Bjørnstad, Lambertseter SK
Varamedlem:  Blir oppnevnt senere
Appellutvalget:
Leder: Knut Olaf Pedersen, Bergens Svømme Club
Nestleder: Mette Stoebner, Kristiansand Svømmeallianse
Medlem: Vigdis Kristensen, Fauske SK
Varamedlem: Morten Poulin Hansen, Haldens Svømmeklub
Valgkomité
Leder: Kjell Jan Nådland, Frisinn Spkl
Nestleder: Bente Grødem Johnson, Pingvin Stupklubb
Medlem: Cato Bratbakk, Lambertseter SK
Varamedlem: Annicke Bergh Monsen, Bergens Svømme Club


 


 


 


 

Per Rune Eknes, som representerer Lambertseter Svømmeklubb, ble gjenvalgt som President i Norges Svømmeforbund under helgens ting i Kirkenes. Trude Halvorsen fra Tønsberg Svømmeklubb ble ny visepresident. Svømmetinget ble gjennomført på en rask og ryddig måte, og det var god stemning blant delegatene som var tilstede.

X