go up

Klubben har fått tilgang til nytt 25 meters basseng på Råholt og medlemsmassen har økt. Per 31.12.2013 hadde vi 645 medlemmer. Årsmøtet 2013 vedtok ny virksomhetsplan; i tråd med denne trenger klubben hovedtrener. Fra før har klubben timelønnede trenere som fortsatt skal jobbe med de yngste utøverne. Klubben har ansatt daglig leder i full stilling som også jobber som svømmeskoleansvarlig i klubben. Søknadsfrist: 31. januar. Tiltredelse: Omgående, eller etter avtale. Se full utlysning her.

X