go up

NSF gjør oppmerksom på følgende:
På grunn av at NSF ikke har terminlisten i idrettens database lenger, så får det konsekvenser for de klubber som har hjemmeside gjennom n3sport og har valgt at «Aktivitetskalender» (dvs terminliste) skal synes på siden. Denne aktivitetskalenderen vil derfor ikke synes på klubbenes hjemmesider.


 


Terminliste har nå fått egen meny i venstremenyen på www.svomming.no.


Trykk på logo for å gå til terminlisten:


   


 


 


 


 

NSFs terminliste har i 2004 vært søkbar gjennom idrettens database, men denne er nå blitt erstattet med en egen terminliste for Norges Svømmeforbund.
Vi håper at klubber, utøvere og andre svømmeinteresserte vil bli fornøyd med den nye terminlisten. Vi oppfordrer samtidig at stevnearrangører sender oss resultater fra stevner så snart de er avsluttet til adressen resultater@svomming.no.

X