go up

 


Får svømmeklubben mulighet til å drifte et basseng – bør dette vurderes. Å drifte et basseng krever en solid organisasjon med ambisjoner og forretningstankegang. Et steg bør være å ta kontakt med NSF relativt fort slik at vi kan gi dere noen tips samt sette dere i kontakt med andre klubber og personer med relevant erfaring.


 


Svømmeklubber som drifter baseng er blant annet Lambertseter svømmeklubb, Skjetten og Bærumssvømmerne. Ta kontakt med disse klubbene for erfaringer.


 


Tar imot innspill til relevant informasjon om svømmeklubber som drifter bad som kan være tilgjengelig for andre klubber.


 


 


 


 


 


 

X