go up

 


På Antidoping Norges nettsider finner du den sist oppdaterte utgave av WADAs dopingliste og legemiddellista. På legemiddellista finner du alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista. Antidoping Norge tilbyr e-post-varsling hver gang lista oppdateres.


 


 


 

X