go up

Hver svømmekrets skal/bør ha 2 dommerinstruktører (DI) i svømming. For idrettene stup, synkron og vannpolo må behov for og lokalisering av dommerinstruktørene fortløpende vurderes i samråd med idrettsutvalgene, Lov- og Dommerutvalget (LDU) og Norges Svømmeforbund (NSF). Generelle krav for DI finner du her.

X