go up
Dommere er viktige for et vellykket arrangement. Det er flere roller som bør ivaretas; overdommer, assisterende overdommer, tidtakersjef, løype og svømmedommere, starter og måldommere. Alle arrangører av Open Water konkurranser bør ha en dommeransvarlig, som har ansvar for å rekruttere, ivareta og skolere dommere til arrangementet.
Les om regler til open water HER.
Det er vil være aktuelt å utvikle et dommerkurs rettet mot Open Water i 2016-2017. Dette vil være for dommere som allerede er kretsdommere i svømming.
Ønsker du å bli dommer i Open Water – send en mail til Cathrine@svomming.no.
X