go up

Dokumentet er kommet i stand etter en lengre prosess i organisasjonen vår.

Det er nå viktig at hele organisasjonen tar del i diskusjonen og gir inn sine synspunkter, på e-post rolf.gunnar@svomming.no.

Høringsdokumentet og svarene vil danne grunnlag for det dokumentet som skal utarbeides og legges frem for tinget i 2004.

Det har vært stilt spørsmål om utsettelse på svarfrist, det vil ikke bli gitt.

Diskusjonsgrunnlag Svømmepolitisk dokument.


Dokumentet er sendt ut tidligere, med høringsfrist 5. desember 2003. Det er viktig at flest mulig gir innspill. NSF stiller ingen krav om styrebehandling før en gir innspill i saken.

X