go up

LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig stevne for utviklingshemmede svømmere fra hele landet. Her er det ekte idrettsglede, flotte prestasjoner og mye moro. Det konkurreres i klasse S14, i en approbert klasse og en rekruttklasse. I den approberte klassen er det NSFs gjeldene svømmeregler som gjelder, det er kvalifiseringskrav for å være med og klassen passer best for utøvere som trener fast i klubb og har vært med på stevner før. Utøvere som ikke trener fast eller de er med på sitt første stevne, konkurrere i Rekruttklassen. Her vil det være dommere til stede, men kun for å rettlede svømmere.

 

Landsstevnet – mer enn et svømmestevne

Kvalitetsmessig skal Landsstevnet være på nivå med et NM – det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange jevne dueller og flott prestasjoner og det er premieseremonier. Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Her skal de delta for første gang eller de skal prestere og vise fram hva de har trent for de siste uker eller måneder. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring – og et sosialt fellesskap.

 

Lørdag formiddag arrangeres et miniseminar. Her er det Svømmeforbundet som har det faglige ansvaret, med arrangøren som en praktisk tilrettelegger. Lørdag kveld er det bankett, noe som for mange er helgas høydepunkt. Her serveres god mat, med dans og stollek som obligatoriske aktiviteter. Det kan også være underholdning.

 

Klassifisering

Utøvere som er med i den approberte klassen, skal være klassifisert i klassen S14, som er klassen for utviklingshemmede. En klassifisering i denne klassen innebærer en samtale med klassifisør, samt observasjon under stevnet. NSF vil organisere klassifisering lørdag formiddag på Landsstevnet. Klubber må i forkant melde fra til NSF og arrangøren om utøvere som ønsker klassifisering. I Rekruttklassen må en ikke være klassifisert, men – dette er et stevne for utviklingshemmede.

 

Anlegg og lokaler

For å arrangere Landsstevnet må en ha basseng med fortrinnsvis 6 baner (eller mer), plass til sekretariat, speaker og tidtakerutstyr. Det må være plass på kanten til utøvere, trenere, ledere og publikum. Kafé skal være lett tilgjengelig fra svømmehallen.

Lørdag formiddag arrangeres som nevnt et miniseminar for utøvere og trenere/ledere – og det er behov for et egnet lokale for dette, i tilknytning til svømmehallen eller hotell som benyttes.

 

Økonomi

Arrangøren av Landsstevnet vil få et tilskudd fra Norges Svømmeforbund på inntil kr 50 000. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, etter innsendt rapport og regnskap.

 

Arrangøren oppfordres til å få med lokale sponsorer og samarbeidspartnere. Disse god kjennes av NSF. Det oppfordres også til å søke om tilskudd fra andre instanser, blant annet er det mange kommuner og fylkeskommune som disponerer har midler til aktiviteter og tiltak for utviklingshemmede. Svømmeforbundet vil være behjelpelig med søknader.

 

Omfang

De siste årene har det vært totalt opp mot 70 deltakere fra nærmere 20 klubber. Erfaringsmessig har det vært få eksterne publikummere, men det er mange som har med familie og venner.

 

 

Er dette et stevne for din svømmeklubb?

Har du noen spørsmål?

 

 -> Ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet, tlf 21 02 96 73 /kristin@svomming.no

Norges Svømmeforbund søker etter teknisk arrangører av Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede for 2017 – og oppfordrer med dette klubber til å søke.

 

Erfaringer fra tidligere arrangører

«Alle funksjonærer rapporterte tilbake herlige/fornøyelige øyeblikk med hensyn på gjennomføringen av stevnet. Og vi vil oppfordre og anbefale andre klubber til å påta seg et slikt stevne! Det er på mange måter ett «stort» stevne med få deltakere. Den gleden og entusiasme som vises er verdt all jobben som ligger bak. Vi føler at dette ble en braksuksess» Skjetten Svømming, arrangør i 2012.

 

“Vi hadde ingen erfaring med denne typen stevne fra før, men når vi ser hvor mye dette stevnet betyr for deltakerne, er vi takknemlige for at vi fikk være med på å oppleve dette! Tønsberg svømmeklubb, arrangør 2014.

 

 

 

 

 

 

X