go up

Svømmeaksjonen 2010 vil i grove trekk bli gjennomført lik den vi har hatt i år, men vi vil presisere følgende;  • Vi vil ha økt fokus på at det er de barna som trenger det mest som får kurs, 6-åringer og innvandrerbarn blir en satsningsgruppe
  • Vi vil unngå at kursene erstatter lovpålagt svømmeundervisning i skolen
  • Vi vil at kursene holdes før sommeren (uke 24-26) og at de SKAL gjennomføres intensivt (5 påfølgende dager)
  • Vi kommer til å prioritere at aksjonen i enda større grad enn i år blir landsdekkende
  • Vi har mindre penger til fordeling enn i år, dermed blir kvaliteten på søknadene fra ildsjelene avgjørende for om de får tildelt gratis svømmekurs
  • Det er fortsatt bare svømmeklubber som er med i Norges Svømmeskole som får holde kurs i Svømmeaksjonen. Signert Norges Svømmeskole-kontrakt pr. 31.12.09 er en forutsetning.
    (Ta kontakt med Tore de Faveri; tore@svomming.no hvis dere er usikker på om deres klubb har signert kontrakt)

Vi gleder oss til en ny Svømmeaksjon og vil informere dere fortløpende.


Ta kontakt med oss i NSF hvis dere har spørsmål om Svømmeaksjonen 2010.
(Brita Blenne Lien; brita@medley.no og Ingrid Haslev Anmarkrud; ingrid@svomming.no)

Vi har fått den gledelige nyheten fra GjensidigeStiftelsen om at de har tildelt NSF 10 millioner til en ny Svømmeaksjon i 2010!! Som ett av veldig mange gode prosjekter har Svømmeaksjonen blitt plukket ut, og det er vi veldig stolte av. Det betyr at klubbene våre har gjort en veldig god jobb med årets aksjon.
Det betyr også at vi sentralt i NSF, og dere ute i klubbene, allerede nå kan begynne forberedelsene til neste års aksjon. Det er fremdeles bare klubber som er medlem av Norges Svømmeskole som får være med som kursarrangører.

X