go up

Pengepremien går til den klubben som har flest registrerte støttespillere innen 30. april 2005!
Dette er en konkurranse myntet på alle klubber som er tilknyttet Norges Svømmeforbund. Hensikten er å sette fokus på inntektsmulighetene som samarbeidet med Frivillighetsnorge.no byr på, samt motivere klubbene til å få medlemmene til å registrere seg.
Det er et mål i seg selv at konkurransen skal oppleves som sunn og motiverende, og at pengepremiene ses på som et kjærkomment tilskudd til klubbkassa.

Konkurranse regler:
Pengepremien går til den klubben som får flest medlemmer og støttespillere til å registrere seg på www.frivillighetsnorge.no! Vinneren kåres ved at antallet registrerte omgjøres til prosent av klubbens totale medlemsmasse. Slik vil alle klubber ha like muligheter til å vinne, uavhengig av klubbens størrelse.
Forutsetningen for å kunne hente ut pengepremien, er at minimum 25 % av vinnerklubbens medlemmer har registrert seg på www.frivillighetsnorge.no 

For å få til en konkurranse som oppleves rettferdig er det satt opp premier fordelt på 3 grupper. Gruppene er basert på medlemstall, og inndelt slik:
• Klubber fra 1 – 99 medlemmer; premie: kr 5000,-
• Klubber fra 100-499 medlemmer: premie: kr 10.000,-
• Klubber fra 500 medlemmer og oppover; premie: kr 10.000,-
Siste frist for å delta i konkurransen er 30.april 2005

Vi minner om at det ikke bare er klubbmedlemmer som kan registrere seg. Både venner, familie og bekjente som er over 15 år og har egen e-postadresse kan.  støtte klubben ved å registrere seg på www.frivillighetsnorge.no.
Frivillighetsnorge.no tar kontakt med alle klubbledere i uke 10 og 11 for å informere om samarbeidet og konkurransen, svare på spørsmål og bidra med tekstmateriell om ønskelig.
Dessuten er vi på plass med ”stand” under NM i Stavanger 3.-6.mars 2005. 


 


 


 

Frivillighetsnorge.no presenterer:
Den Digitale Dugnads – Konkurransen!
Vinn inntil 10.000 kroner ved å få medlemmene til å støtte klubben gjennom Frivillighetsnorge.no!

X