go up

 


 Per Rune Eknes


NSF FS-president


Dag Bergslien


NSF FS-visepresident


Marit Pedersen


NSF FS-medlem


Solgunn Wagelid


NSF FS-medlem


Tor Aage Dæhli


NSF FS-medlem


Bjørn Gran


NSF leder lovutvalget


Torstein Michalsen


Agder Svømmekrets


Elisabeth Fosjord


Akershus Svømmekrets


Torbjørn Sund


Akershus Svømmekrets


Hallur E. Thordarson


Finnmark Svømmekrets


Aili Holm


Finnmark Svømmekrets


Kari Kvale


Hordaland Svømmekrets


Ronny Myrset


Møre og Romsdal Svømmekrets


Tom A. Hanssen


Nordland Svømmekrets


Anne-Grete Grøtting


Oslo Svømmekrets


Cato Bratbakk

Publisert: (Redigert: 12. april 2013)
X