go up


 


Ønsker du å endre navnet slik det nå fremkommer på medley.no, må du be den i din klubb som er ansvarlig for lisensregistreringen om å endre stavemåten der. Navnet vil bli riktig skrevet på medley.no etter neste synkronisering mellom medley.no og idrettens database. Er du ansvarlig for påmeldinger i din klubb og trenger lisensnummer for svømmerne kan også dette skaffes av den i din klubb som er ansvarlig for lisensregistreringen.


 


 

Norges Idrettsforbund har foretatt en vask i idrettens database, og dette har også konsekvenser for medley.no. En rekke personer som er registrert flere ganger i databasen har blitt slått sammen, og dette kan medføre at stavemåten for navn er endret. For en god del svømmere er også idrettsnummeret endret. Se mer informasjon under “les mer”. NB! På grunn av disse problemene vil ikke helgas lisensinnbetalinger bli importert til medley.no før torsdag 15. januar.

X