go up

Hensikten med konferansen er å dele erfaringer og kompetanse for å :


·        gi utbyggere av store fullverdige 50-m svømmeanlegg et best mulig beslutningsgrunnlag.


·        å informere om muligheter og utfordringer med finansiering


·        utvikle kompetanse for store kostnadskrevende anlegg og etablere nasjonalt nettverk


 


På programmet står innledere fra de inviterte kommuner, fra Riksrevisjonen og fra Idrettsavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet.


 


Fullstendig program finner du her.


 


Representanter fra kommuner, fylker og idretten i de kommuner som planlegger større svømmeanlegg er invitert til å være med. Det er også muligheter for andre interesserte å være med (med forbehold om plass). Konferanse avholdes i Oslo.


 


For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med Kristin Homb på kristin@svomming.no / 21 02 96 73.


Siste frist for påmelding er mandag 25. mai kl 11.00.


 


 



 


 

Erfarings- og kompetanseutveksling er svært viktig ved planlegging, bygging og drift av store svømmeanlegg. Norges Svømmeforbund vil derfor i samarbeid med Akershus fylkeskommune avholde dagkonferanse om dette tema tirsdag 26. mai.

X