go up

 

Svømmeklubber utvikles og profesjonaliseres. Flere og flere klubber har ansatte. De administrative oppgavene blir flere, samtidig som frivilligheten settes på prøve fra flere fronter.

 

Daglig leder nettverk

NSF har et nettverk for daglig ledere. Aktuelle deltakende klubber må ha daglig leder eller eventuelt andre administrativt ansatte i idrettslaget i minimum 25%. Med daglig leder menes personer som er ansatt av en klubb for å utføre daglige oppgaver i klubben. Programmet er ikke rettet mot svømmeskoleansvarlige eller hovedtrenere med organisatoriske oppgaver. Informasjon om samlingene sendes direkte til påmeldte deltakere.

 

Hensikt

Daglig ledere skal bli trygge i sin rolle og oppdage arbeidsmåter, verktøyer og verktøyer for å skape handlingsrom i sin arbeidshverdag for å gjøre en best mulig jobb i sin svømmeklubb. Samlingene er en blanding av faglig oppdatering, erfaringsutveksling og selvutvikling hos daglig ledere i svømmeklubber.

* Merk: Klubbene må ha gjennomført NSFs Anerkjennelsesprogram for å kunne delta på samlingene.

 

Datoer 2015 (foreløpig)

 • Samling vinter 2015

 • Samling høst 2015, 21-23.september. Også for svømmeskoleansvarlige. Les mer

 • Studietur – oktober 2015

                                                                                           

Kostnader

NSF dekker kostnader for opphold og reise med fly for samling 1 og 2. Transport utover fly må dekkes av den enkelt klubb, også under samlingen. For samling 3 (studietur) vil det være en noe høyere egenandel, samt at styrerepresentanter dekkes av klubben.

 

Søknad om deltakelse

Klubber med daglig leder stilling kan søke om å delta i nettverket. Klubben må ha gjennomført NSFs Anerkjennelsesprogram for sist eller gjeldende år. Søknad sendes per e-post fra styreleder eller styret. Søknaden skal inneholde kontaktinfo til leder og daglig leder, stillingsprosent og fordeling av roller innen denne, beskrivelse av ansvar og oppgaver til daglig leder, styrevedtak på deltakelse. Søknad sendes til lasse@svomming.no

 

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til Lasse Hoel – lasse@svomming.no, tlf; 45885401

 

Program fra tidligere samlinger med daglig ledere

 

Samling 2 -høst 2014

 

 

 

 Samling 1 – Vinter 2014
 Oslo, 11-12.feb

 

Studietur høsten 2013

13-15.des
Danmark og EM-kortbane

 Se link til artikkel
Samling i Oslo 15-16.oktober 2013

 

 • Program
 • Innledning, bilder og oppsummering fra ulike deler av programmet v/Lasse
 • Pengestrømmen i norsk idrett v/Bjørn Soleng
 • Forsikring – Kenneth IF forsikring: kenneth.sandhaland@if.no
 • Borsjyre klubbforsikring
 • Funksjonshemmede v/Kristin Homb
 • Medarbeidersamtale/Utviklingssamtale
 • Samling Oslo, 6-7.mars 2013
 • Program
 • Presentasjon strategiarbeid – Losby Golf
 • Presentasjon Antidoping Norge
 • Presentasjon Right to Play
 • Presentasjon Bærumssvømmerne – merkevare
 • Studietur Sverige Oktober 2012

  Besøk hos Neptun, Sparvagan, Taby og Vasby

   

   

  Samling 2 – 2012
  19-20 september

   

   

  Samling 1- 2012

  14-15.mars

   

   

   

  X