go up

NSFs daglig leder nettverk bestående av daglig ledere fra klubber. Nettverket har 2 samlinger og 1 studietur per år. Nye klubber eller daglig ledere som ønsker å være en del av nettverket for høsten 2013 må søke innen 10.juni. Informasjon og søknadskriterier ligger under utdanning i venstremenyen. Her kan man også lese om nettverket og se presentasjoner fra tidligere samlinger.

X