go up
Under NM langbane i svømming i Bergen vil det som en prøveordning bli tatt I bruk såkalt Call Room. Dette er et avstengt område hvor utøverne møter opp 10 minutter før fastsatt starttid, og drakter og svømmeutstyr sjekkes før start. Svømmeutvalget og Dommerutvalget i NSF har utarbeidet detaljer for hvordan Call Room vil fungere, og vi ber klubber og utøvere merke seg hensikt og forventninger med Call Room i denne pdf-filen.
X