go up

Bergens Svømme & Livredningsklub er en klubb med klare mål og ambisjoner og mye positiv utvikling i siste årene. Vi ønsker å legge forholdene optimalt til rette for å utvikle talenter med høy faglighet, og entusiasme.
Derfor søker vi etter en engasjert trener til en 60-­‐100% stilling. Søknadsfrist snarest, senest 15. november. Se hele annonsen her.

X