go up

Svømmeutvalget har utarbeidet en brukermanual for arrangering av svømmestevner. I tillegg er det laget et standardskjema for tilbakemelding om kost og logi, samt gjøremålsliste. Dette vil være et godt verktøy for mange klubber som arrangerer stevner. Dokumentene finner du på siden til svømmeutvalget.

X