go up

  


 


I begrunnelsen står det;
“Prisvinneren har gjennom sitt engasjement og utrettelige arbeid bevist at det er mulig for en frivillig organisasjon å drive et bade- og svømmeanlegg. Da det så som mørkest ut for svømmeidretten i hovedstaden i 2003, ga Lambertseter Svømmeklubb ikke opp, men gjennom iherdig arbeid fikk de gehør hos politikerne som sørget for at det ble økonomisk mulig for klubben å drive svømmehallen i bydelen.


Levende miljø
Etter at Lambertseter Svømmeklubb overtok driften av Lambertseter Bad i juli 2004, har klubben sørget for rekruttering til svømmeidretten og for et levende og godt klubbmiljø for barn og unge i nærmiljøet. For Lambertseter Bad og dets mange brukere er prisvinneren en viktig drivkraft og et naturlig midtpunkt.”

Diplomet og sjekken på kr 5000.- ble overrekt daglig leder Bjørn Harald Olstad, formann i klubben Cato Bratbakk og styremedlem Per Arne Behrens under Badeteknisk Messe i Drammen, 15. februar 2007.

Reportasjen er hentet fra Nordstrands Blad 22. februar 2007.


 


 


 

I forrige uke ble Lambertseter Svømmeklubb tildelt Landslag for park, idretts- og friluftsanleggs bransjepris for bade- og svømmeanlegg.

X