go up
Bodø Svømmeklubb ble stiftet i 1969 og har i dag ca. 70 svømmere fordelt på tre grupper og har som mål å ivareta rekruttering og breddeidrett så vel som elitesatsing BSK har også startet med klubbutvikling via Norges Svømmeforbund. BSK har ledig stillinger som trenere for klubbens gruppe 1 (elite) i ca. 50 % stilling. Endelig stillingsandel og lønn fastsettes etter avtale med aktuell trener. Startdato er tenkt medio august, men kan diskuteres. Søknadsfrist 26. juli – se hele annonsen her.
X