go up


NSF oppfordrer alle klubber til å være et rent idrettslag. Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Rent idrettslag er er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. info; www.rentidrettslag.no. NSF har muligheten å tilby 4 klubber en veileder en kveld for å bli rent idrettslag innen 2015 (dvs desember). Klubben kan også få et foredrag for klubbens utøvere.
Send mail til lasse@svomming.no.
Les mer

X