go up

Uke 4 hadde NIF et frokostmøte med lansering av brosjyren
NIF håper brosjyren vil bidra til at det blir enklere for alle med minioritetsbakgrunn å ta del i norsk idrett, sa Inge Andersen, generalsekretær i Norges Idrettsforbund. Andersen ber nå alle særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag rundt omkring i Norge til å gjøre brosjyren tilgjengelig og godt kjent.
Brosjyren kan tilpasses din klubb
Inne på nettsiden til NIF kan du laste ned brosjyren (pdf-fil) på det språket som er relevant, og legge til tekst og egen logo.

Norges Idrettsforbund har med bistand fra flere særforbund, idrettskretser og idrettsråd utviklet en brosjyre om hva et idrettslag er. Denne er oversatt til 9 språk. Brosjyren beskriver idrettslaget på en lettfattelig måte; blant annet hvordan et idrettslag drives, dugnadsarbeid, hvordan bli medlem og hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet. «Bli med» idrettslagsbrosjyre kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med» er oversatt til ni språk (arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk). «Bli med»-idrettslagsbrosjyren er et relevant og svært viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid. Brosjyren finner du her.

X