go up

 


Alta SK 2
Per Tore Hansen
Ove Wisløff
Bergen og Omegn Masters 29
Inger Johanne Alfstad
Leif Anker Andersen
Elin Austevoll
Anne Kathrine Bang
Torill Bergesen
Thor Eirik Borgersen
Tom Christian Eide
Hilde Gustavsen Gjelsvik
Thomas Harlem
Marit T. Hernes
Geir Jakobsen
Tor Kalleklev
Sverre Kile
Jan Erik Korsvold
Magne Lerstad
Elin Lindebjerg
Ove Lyngberg
Ole Meitzner
Aage Richard Nilsen
Preben Klyve Olsen
Sissel Pleym
Åse Sandnes
Rune Sjøblom
Monica Skogstrand
Rita Thorstenson
X