go up

Bærumsvømmerne har fått tildelt driften av den nye svømmehallen, Hundsund, på Fornebu fra høsten av. I den forbindelse søker klubben nå daglig leder og badeverter til hallen. Se annonsen her

X