go up

 


Flere klubber tilbyr babysvømming og småbarnssvømming. Dette er et aktivitetstilbud med stort marked, og det er flere private aktører som tilbyr baby og småbarnssvømming. Hvorfor ikke tilby det gjennom klubben?Babysvømming


Les om hva babysvømming er.


Eksempel på kursbeskrivels:  Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken. Aktiviteten foregår på barnets premisser. Foreldrene har selv ansvaret for sitt barn. Instruktøren gir råd og veiledning. Hovedmålet med å delta på babysvømming er å lære barnet å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur.


 


Hvordan komme igang med babysvømming
  • Kontakt andre klubber for å vite mer om hvordan de koordinerer dette tilbudet (praktisk, økonomi, bassengtilgang etc)  • Har klubben bassengkapasitet?  • En eller flere personer må være utdannet gjennom NSF  (se utdanning)


  • Skriv om tilbudet på klubbens webside
  • Tilby kursene gjennom www.tryggivann.no

 


Småbarnssvømming


Eksempel på kursbeskrivelse: Småbarnssvømming er en fortsettelse av babysvømming, og er for barn i alderen 1 -5 år. Foreldre deltar aktivt sammen med barnet. Denne aktiviteten har stor utbredelse i mange land. I Norge har vi hatt lite tradisjon for tilrettelagte tilbud for denne aldersgruppen. Det er Norges Svømmeforbunds klare mål at alle skal lære å svømme, og det er viktig å ta tak i tilbudet for denne aldersgruppen, slik at grunnlaget for svømmedyktighet kan legges så tidlig som mulig. Aktiviteten er preget av mye lek og moro! Barna får utfordre seg i diverse aktiviteter og får kyndig veiledning av instruktører. Det er en stor fordel at barnet kjenner til det våte element og har vært noen ganger i basseng ved kursstart.


 


Hvordan komme igang med småbarnssvømming
  • Kontakt andre klubber for å vite mer om hvordan de koordinerer dette tilbudet (praktisk, økonomi, bassengtilgang etc)
  • Har klubben bassengkapasitet?
  • En eller flere personer må være utdannet gjennom NSF (se utdanning)
  • Skriv om tilbudet på klubbens webside
  • Tilby kursene gjennom www.tryggivann.no

 

X