go up


Asker Svømmeklubb ønsker å profesjonalisere driften av svømmeklubben, og søker i den forbindelse etter en daglig leder. I august 2014 vil klubbens ansatte bestå av en hovedtrener, tre trenere og en svømmeskoleansvarlig. I tillegg kommer timetrenere og svømmeskoleinstruktører. Søknadsfrist 16. mai 2014 – se fullstendig utlysning her.


X