go up

Det gir veldig god inspirasjon å delta på denne konferansen. Det er alltid mange gode forelesere, og i tillegg har de en stor produktmesse.


 


Neste år arrangeres konferansen i Washington DC 6.-11. september. Mer informasjon om dette kan dere finne her.


 


Ungdomsutvikler og trener i Hamar, Kristine Johansen, har skrevet denne fyldige rapporten fra konferansen.

En rekordstor gruppe norske trenere valgte å reise til ASCA sin konferanse i år. Norge har tradisjoner for å ha deltakere med på denne årlige konferansen, og i år var det 16 deltakere med. Totalt var det over 1000 deltakere fra stort sett USA, men også en del andre verdensdeler.

X