go up

 


Planlegging er sentralt for medlemmer i styret, for trenere, for foreldre og ikke minst klubbens medlemmer. En tydelig plan over klubbens aktiviteter som blir presentert i god tid vil hjelpe klubben, samt kunne bidra til mer involvering fra medlemmer og foresatte. Årsplanen/aktivitetsplanen kan presenteres på klubbens hjemmeside, sendes på mail etc.


 


Eksempler på årsplan eller aktivitetsplan i klubb

Eksempler på årsplan/aktivitetsplan i klubb

 Aktivitetsplan  Madla  word
 Årsplan  Frisin  xls
 Årshjul  Svømmeutvalget – NSF  word


 


 


Kalender over noen aktiviteter klubben bør ha planlagt eller meldt seg på:
Aktiviteter – NSF regi

 Måned  Gjennom NSF
 Januar
 Februar
 Mars

 • Impulsuka (seminar for svømmeskoleansvarlig og instruktører i Norges Svømmeskole)
 • Sr.NM kortbane
 April

 • Etter årsmøtet; oppdatere nytt styre i sportsadmin/klubben online
 Mai

 Juni


 Juli

 • NM langbane
 August
 September
 Oktober
 November
 Desember


 


Klubbregi: • Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets vedtekter, ofte i perioden januar – mars (se klubbdrift under for klubber)
 • Oppdatere klubbinfo
 • klubbutvikling


 • Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist • Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist • Rapportere endringer av post og e- postadresser til NSF


   


  Annet:  • Svømmingens Dag – holdes ikke nasjonalt
  • Sosiale tilstelninger i klubben (kickoff, julegrøt, sommeravslutning etc)
  • Terminliste konkurranser og treningsleirer , samt andre klubbaktiviteter 
  • Arrangere egne stevner
  • Årlig livredningsprøve

   

 • X