go up


 


 


 


 

NM kortbane for senior og funksjonshemmede 2008 vil bli arrangert i mars måned. Svømmeutvalget informerer herved om at søknadsfrist for teknisk arrangør er 9. oktober 2006. Søknad skal sendes på mail til svømmeutvalget.

X