go up


Arrangører av siste to Svømmeting:
16.-18. april 2004 – Bergen – Hordaland Svømmekrets – se protokoll
23.-25. mars 2001 – Tromsø – Tromsø Svømmeklubb – se protokoll


 


  


 


 


 


 

Norges Svømmeforbunds søker arrangør til Svømmetinget 2007.
Arrangementet vil våre i medio april måned.
Interesserte bes sende mail til post@svomming.no innen 1. mars 2006.

X