go up

Norges Svømmeforbund har en rekke forskjellige kurs som potensielle instruktører, trenere, ledere og dommere kan ta. Kursene kan arrangeres av forbundet, svømmekretsen eller klubben.


For at NSF skal ha oversikt over den totale kursvirksomheten i forbundets regi, er det svært viktig at alle kurs som avholdes legges inn her.
For arrangør og deltaker vil det også være viktig at kursene registreres her; Det er kun via registrering her at arrangør får utbetalt VO-støtte og at deltakerne på kurset får kompetansen registrert i PersonligProfil.


 


Mal for registrering av kurs finner du her.


 


Arrangere kurs – huskeliste


Hvis din svømmekrets eller klubb ønsker å arrangere et av NSF sine kurs, kan du laste ned “Huskeliste for arrangører” her.


 


Deltakere som ikke er tilknyttet NSF klubb kan delta på kurset dersom det er ledig plass ved påmeldingsfristens utløp. Prisen for disse settes til minst 150 % av satt deltakeravgift for klubbdeltakere.


NB! Gjelder ikke ved dommerkurs, da alle dommere må være tilknyttet klubb.


 


Oversikt over kurslærere finnes her.


 


Avtale mellom kurslærer og arrangør.

Sentral supportenhet 
Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du ta kontakt med Klubbsupport på tlf; 03615 eller mail; support@idrettsforbundet.no Her er det åpent kl 08-20 mandag – fredag. Supportenhetens oppgaver er å;  • Drive brukerstøtte for kursadministrasjonsverktøyet
  • Ordne med brukernavn og passord for de som trenger dette
  • Veilede innenfor lov om voksenopplæring
  • Videreformidle kontakt med kontaktpersoner i idrettens org.ledd, eks. i særforbund ved behov for faglig bistand

 


Generelt om utdanning i Norges Svømmeforbund


Norges Svømmeforbund (NSF) er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktiviteter utfra sine ønsker og behov. NSF baserer sitt arbeid på grunnverdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet.

For å oppnå NSFs overordnete målsetting er det mange områder som må arbeides med kontinuerlig. Utdanning er et av disse områdene. Det er alltid et behov for utdanning, kurs, informasjon, veiledning, etterutdanning o.s.v. Kompetanseheving og nytenkning er en forutsetning for utvikling. Økt faktakunnskap gir økt trygghet hos individet. I NSF vil vi sørge for at det utdanningstilbudet som gis, er så godt som mulig. Samtidig må utdanningstilbudet hele tiden være en gjenstand for kontinuerlig endring og vurdering. Kvalitetssikring av det vi tilbyr, er viktig.

En rekke kurs som NSF har opprettet, er godkjent for voksenopplæringsmidler. Oversikt over disse kursene finnes på www.idrettskurs.no. Voksenopplæringsmidler blir utbetalt fra Idrettens Regnskapskontor til arrangør av kurset, på bakgrunn av antall deltakere, antall timer kurset varer, og at kurset er registrert på www.idrettskurs.no.

I 2012 er idrettens tilskudd til voksenopplæringskurs med lærer satt til 45,- kroner per time og tilskudd til voksenopplæringskurs uten lærer er satt til 33,- kroner per time. Dette gjelder pr. studietime.

Hvis dere ønsker mer informasjon om utdanningstiltak i NSF, så er det bare å ta kontakt med forbundskontoret på tlf 21 02 96 79, faks 21 02 96 71 eller epost: brit@svomming.no

Norges Idrettsforbund har laget et system for kursadministrasjon, www.idrettskurs.no.
Dette systemet skal forbund, kretser og klubber bruke for å arrangere forskjellige utdanningstiltak.

X