go up


 


Har din klubb tanker om å arrangere svømmestevne, men har ikke gjort det tidligere? Eller er dere en ny arrangementkomite som trenger innspill? Eller ønsker kanskje forbedre rutinene dere har?NSF tilbyr arrangementskurs:

Målgruppe: Nye arrangører, nye styrer/arrangementkomiteer, klubber som skal arrangere nye og større arrangementer.

Læringsmål: Oppdatering/ lære å gjennomføre svømmestevner i henhold til NSF sine lover og regler, samt kvalitative gode stevner.

Metode: Forelesning, gruppearbeid, kafedialog
Varighet: 3-6t. Normalt 4t.

Agenda:  • Innmelding av stevner 
  • Forarbeid til stevner – hva må vi planlegge og huske på? 
  • Gjennomføring av stevnet – det praktiske 
  • Etterarbeid – hva gjør vi med resultatene, evaluering etc
  • Bruk av Jechsoft Victoria – www.jechsoft.no

 


Utstyr
Klubben må besørge lokaler med prosjektor og flipover, samt bevertning.

Interessert i arrangementskurs?
En klubb kan starte med prosessene når som helst. Det eneste de må gjøre er å ta kontakt med NSF ved Lasse Hoel (lasse@svomming.no) for nærmere informasjon.
TIPS: Se Svømmeutvalgets side og klubbenes verktøykasse for tips og maler for å arrangere svømmestevner. Her finnes blant annet utgangsmaler på innbydelser, gjørelister etc.


 


  


 


  

X