go up

Klubbene våre har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer til å ta dommerkurs, slik at konkurransene kan gjennomføres.


 


I tillegg til dommere, er et vellykket arrangement avhengig av god stevneledelse. Svømmeutvalget har utarbeidet gode manualer som klubbene kan fritt benytte for å arrangere stevner. Denne er tilgjengelig på svømmeutvalgets side.


 


Eller ønsker klubben arrangørkurs?


 


 


Dommerutdanning:


       


     SVØMMING                      STUP                         SYNKRONSVØMMING      VANNPOLO


 


 FORBUNDS-DOMMER


6 timer


 


FORBUNDS-DOMMER


15 timer


 


FORBUNDS-DOMMER


20 timer


 


 


 


 


 


 


 


 


 


KRETSDOMMER


15 timer


(delvis nettbasert)


 


KRETSDOMMER


15 timer


 


KRETSDOMMER


20 timer


 


DOMMER/


SEKRETÆR


20 timer

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter de gitte lover og regler.

X