go up

Klikk her for hele stillingsannonsen Arna SLK ble grunnlagt 1971 og har ca 100 svømmere i alderen 7 til 20 år . Av disse er omtrent 40 aktive i lokale og nasjonale stevner. Arna SLK  er en del av paraplyklubben Bergensvømmerne.
Klubben har de siste 4 årene vært gjennom en spennende prosess hvor de har profesjonalisert arbeidet både administrativt og sportslig. Som et ledd i dette skal klubben fra høsten 2005 starte opp en svømmelinje på Arna gymnas. I den forbindelse ønsker Arna SLK å ansette en ny hovedtrener i 100 % stilling.

X