go up

 


Argumentasjonsteknikk – 4 timer


Hvordan fange og holde på tilhøreres oppmerksomhet? Her lærer du å fremme en sak på en god måte. Verktøyet og metodikken er svært velegnet i alle settinger, der målet er å overbevise. Metodene kan benyttes ved både korte og lange innlegg, skriftlige redegjørelser og mer spontane ytringer. Relevant for styremedlemmer og engasjerte til blant annet kommunikasjon med kommune, svømmehall eller samarbeidspartnere. Delemner:  • Retorikk og kommunikasjon opp mot egen kompetanse 
  • Argumentasjon med bevismatrise 
  • Eksempelbruk i reklame, samfunnsliv og organisasjoner 
  • Bevissthet om egen kompetanse innen kommunikasjon 
  • Stolpemanus 
  • Trening på å fylle ut stolpemanus med egne case

X