go up

Årets siste nyhetsbrev fra Norges Funksjonshemmedes Idrettforbund kan du laste ned her.
I nyhetsbrevet kan du lese mer om den videre integreringsprosessen i norsk idrett, årets tildeling av spillemidler fra KKD og integreringsprosessen i Norges Svømmeforbund!

X