go up

Arena og det internasjonale svømmeforbundet FINA har meddelt at Arenas drakt Carbon Pro har blitt tilbakekalt fra listen av godkjente drakter fra og med 7. mai 2013. Draktene kan fra denne dato ikke lenger brukes på VM og World Cup eller på konkurranser som av FINA er godkjent som kvalifiseringsstevner til VM og World Cup. Ingen verdensrekorder kommer heller til å bli godkjent med disse draktene. Samtidig er det slik at FINA har gitt hvert enkelt forbund ansvar for hvordan bruken av Carbon Pro skal reguleres ved nasjonale konkurranser. Norges Svømmeforbund har besluttet at Arena Carbon Pro kan brukes på nasjonale konkurranser til og med 31. desember 2013, og norske rekorder godkjennes også i samme perioden. Arena har fra 7. mai erstattet Carbon Pro med Carbon Pro Mark 2, og den er godkjent av FINA – men det vil ta litt tid før denne drakten er tilgjengelig for alle.

X