go up

Se Antidoping Norge sine nettsider for fullstendig program og påmeldingsinformasjon.

Spørsmål om kurset kan rettes til Gunnvor Aase Hole, Antidoping Norge, post@antidoping.no eller tlf. 21 02 92 04.


 


 


 


  


 


 

To ganger i året arrangerer Antidoping Norge seminar for leger, fysioterapeuter, trenere og annet støttepersonell. Fredag 30. november er neste kurs. Dette er et kurs vi har lang erfaring med og får gode tilbakemeldinger på. Her er det mye viktig informasjon og vi mener derfor at alle som trener eller er i støtteapparatet til juniorer eller utøvere på høyerer nivå bør ta dette kurset. Kurset er også obligatorisk for å bli autorisert som Idrettslege NIMF og som Idrettsfysioterapeut FFI.

X