go up


Rent MjøssvømUnder årets Mjøssvøm ble antidopingarbeidet godt profilert. 


 


Hamar IL svømmegruppe inviterte i år Antidoping Norge til årets utgave av Mjøssvøm. Det hele startet med et klubbesøk i Hamar IL. Etter besøket ønsket man å få til et samarbeid med Antidoping Norge. Dette ble en realitet allerede under årets stevne.


 


Ronald Slaatmo i Hamar IL var meget fornøyd med Antidoping Norges stand i inngangspartiet til Ankerskogen.


 


– Etter NSF-klubbesøket tenkte vi at holdning blant utøverne er noe vi virkelig ønsker å arbeide med. Dette er det idretten står for – det å konkurrere på like vilkår, rettferdighet og sterke holdninger. I stedet for å gi tilbudet bare til våre egne utøvere, fant vi ut at ved å invitere Antidoping Norge til Mjøssvøm, ville informasjonen nå ut til mange flere utøvere og klubber, sier han ivrig.


 


God respons
Den tidligere toppstuperen Kamilla Gamme Svello var representant for Antidoping Norge, og hun er jo godt kjent i Ankerskogen fra før. På standen ble det delt ut informasjon, man kunne delta på quiz og det var mulig å stille spørsmål om doping.


 


– Vi opplevde god respons fra utøverne på Mjøssvøm, men vi savnet flere aktive og spørrende trenere, ledere og foreldre. Mange tenker kanskje at dette ikke er en aktuell problemstilling i ”vår klubb”, men trenerne må være bevisst sitt ansvar i forhold til utøverens holdninger, sier Kamilla.


 


Totalt deltok 225 på quizen, og 13 år gamle Kristine Lindseth fra Namsos Svømmeklubb ble trukket ut som den heldige vinner av hovedpremien – en ipod! I tillegg ble det tre personlige rekorder i svømmekonkurransen, så hun hadde all mulig grunn til å være storfornøyd!


 


Regionalisert Antidoping Norge
Antidoping Norge har egne regionskoordinatorer for å nå ut til flere medlemmer og klubber i idretts-Norge. Gjennom konseptene Rent Idrettslag og Ren Utøver tilbyr Antidoping Norge enkle verktøy slik at utøvere og klubber selv skal kunne ta tak i antidopingarbeidet.


 


– Det er viktig for oss at utøvere, trenere og ledere er klar over at Antidoping Norge eksisterer og hvilke muligheter som finnes for å drive et godt og viktig holdningsskapende og forebyggende arbeid, mener Kamilla.


 


– Alle i idretts-Norge bør ha et bevisst forhold til antidoping, og det er viktig at klubber har et tydelig standpunkt som formidles til utøvere og ledere.


 


Norsk svømmeidrett
er nå i en medgangsbølge med økende medlemstall og god mediadekning. Allikevel er det per dags dato få svømmeklubber som har gjennomført Rent Idrettslag.


 


Generalsekretær Bjørn Soleng i NSF påpeker viktigheten av at klubbene tar ansvar.


 


– Klubbene har et ansvar for å bygge oppunder sunne holdninger blant sine medlemmer, og da spesielt barn og unge. Med de mulighetene som Antidoping Norge gir utøvere og klubber, er dette helt klart noe NSF ønsker å anbefale. Men klubbene må ta prosessene seriøst, slik at de blir effektfulle.


 


– Vi er meget fornøyd med det Antidoping Norge stilte opp med og håper vi kan fortsette med dette i årene fremover, sier Ronald Slaatmo i Hamar IL svømming.


 


Utfordrer klubbene
Det er viktig å være proaktive i antidopingarbeidet. Antidoping Norge oppfordrer spesielt trenere på litt eldre partier til å utfordre utøverne og ta tematikken seriøst. Det er heller ikke så mye som skal til for å jobbe med holdninger; for eksempel noen spørsmål på kanten etter trening, eller se relevante filmer på treningsleirer. Antidoping Norge vil mer enn gjerne stille opp for klubbene med tilpasset opplegg.


 


– Antidoping Norge ønsker å utfordre svømmeidretten til å ta enda mer tak i antidopingarbeidet. I løpet av kommende sesong bør minst 20 svømmeklubber ha gjennomført Rent Idrettslag. Tar klubben din den utfordringen, spør Kamilla Gamme.


 


Bo Norseng (foto)

Antidoping Norge var godt profilert under årets Mjøssvøm på Hamar. De vil også være representert under årets trener/leder konferanse med både presentasjon og stand. Nå ønsker Antiddoping Norge å utfordre alle svømmeklubber til å bli med et “Rent Idrettslag”. Er dere med?

X