go up

En del klubber vurderer ansettelse av utenlandske trenere. NSF oppfordrer klubben til å gjøre gode forberedelser, slik at UDI kan behandle saken raskere.


Nedenfor er kortfattet informasjon som vi anbefaler klubbene å sette seg inn. For fullstendig informasjon, bruk lenkene under.


 


UDI skiller mellom følgende:  • Nordiske borgere: unntatt fra kravet om tillatelse (bare melding til folkeregisteret)

  • EØS-borgere: registrering ved opphold i mer enn 3 måneder

  • Tredjelandsborgere: ulike typer tillatelser


 


EØS-borgere


Alle EØS-borgere har rett til å være arbeidstaker i Norge. Hvis arbeidsforholdet er under 3 måneder, trenger ikke arbeidstakeren å foreta seg noe.


Mer enn tre måneder: arbeidstaker må registrere seg hos politiet, og kunne dokumentere et ansettelsesforhold som er på minst 10 timer pr uke i minst 10 uker.


Elektronisk forhåndsregistrering på nett. Oppmøte hos politiet. Vise legitimasjon og ansettelseskontrakt. Ingen gebyr. Arbeidstakeren får et registreringsbevis. Mulighet for å søke om varig oppholdsrett etter fem år. 


Tredjelandsborgere


Gjelder alle som ikke innbefattes av EØS.


Utlendingslovens paragraf 5 viser krav om oppholdstillatelse uavhengig av om man mottar lønn eller ikke, og selv om det er av kortvarig karakter.


For idretten er det tillatelse for faglært arbeidstaker som gjelder. Noen vilkår fra UDI: spesielle kvalifikasjoner, arbeidstilbud, heltidsarbeid for en arbeidsgiver, må være over 18 år, faglært arbeid, relevans mellom utdanning og arbeidsoppgavene, tarifflønn, boligkrav. Heltidsarbeid kan være ned til 80%, reise- og treningstid er inkludert. Arbeidstaker har ikke adgang til å jobbe for klubbens sponsor. Lønn minimum 82% av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (kr 234.684,- pr 1/5-14).


Treneren må bruke mesteparten av sin tid på å trene utøvere på høyt nivå, og at man trener utøvere fra 18 år og opp.


Hovedregelen er at søknaden skal fremmes av arbeidstakeren, fra sitt hjemland, eller fra det landet han/hun har hatt oppholdstillatelse siste 6 måneder. Unntak: arbeidstaker kan søke fra Norge (dersom faglært og har oppholdstillatelse). Arbeidsgiver kan søke for arbeidstaker (etter fullmakt).


Ved tidlig arbeidsstart: fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse fremmes av arbeidsgiver (uten fullmakt). Arbeidsgiver må fremlegge skatteattest for mva, skatteattest for skatt, egenerklæring om HMS. Politiet gir foreløpig bekreftelse til arbeidsgiver. Arbeidsgiver må deretter informere arbeidstaker, slik at vedkommende kan reise til Norge. Visumpliktige må søke om visum, med bekreftelsen fra politiet. Personen må melde seg for politiet i løpet av de første 7 dagene. Politiet gir bekreftelse på at det er adgang til å begynne arbeidet før søknaden er behandlet. Så snart UDI har fattet sitt vedtak, bortfaller denne tillatelsen. 


Brudd på vilkår – har det konsekvenser?


Hvis personen arbeider uten tillatelse, kan både personen og arbeidsgiver straffes. Personen kan utvises fra Norge og Schengen. Hvis personen har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn opplyst i søknaden om tillatelse kan det gi utestengelse av arbeidsgiver i 2 år; dvs at arbeidsgiver i 2 år ikke kan ansette utenlandske borgere.


 


X