go up

Valgkomiteens innstilling 02/04/2004:


 Verv


Navn


født


Bosted


idrett


 


President


Karl Arne Johannessen


1952


Oslo


Håndball


N


1.visepres.


Kåre Strand


1955


Klepp


Rogaland IK


N


2.visepres.


Eva Arnseth


1953


Hamar


Hedmark IK


N


Styremedl.


Liv Bentzen


1954


Brønnøysund


Nordland IK


N


Styremedl.


Kjell T. Dahle


1953


Rissa


Sør-Trøndelag IK


N


Styremedl.


Torill Gullaksen


1948


Skedsmo


Idrettsstyret


G


Styremedl.


Annicke Bergh Monsen


1958


Bergen


Idrettsstyret


G


Styremedl.


Tove Paule


1951


Drammen


Gymnastikk og Turn


N


Styremedl.


Geir Solstad


1954


Sandnes


Fotball


N


Styremedl.


Odd Arvid Sulland


1943


Kapp


Idrettsstyret og Ski


G


Styremedl.


Johnny Ternlind


1964


Tromsø


Tromsø Idr.råd / Bordtennis


N


N = Ny
G = Gjenvalg


 


I tillegg er følgende medlemmer av Idrettsstyret
(personer som ikke er på valg):
Gerhard Heiberg, IOC repr.
Ådne Sønderål, IOC utøverkomite
Rikke Lia, NUK
Børre Rognlien, ansattes representant


 


Les mer på NIF sine hjemmesider.


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valgkomiteen i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite har lagt fram en enstemmig innstilling på nytt Idrettsstyre for perioden 2004 – 2007. Valget skjer under det ekstraordinære Idrettstinget som holdes 16. og 17. april 2004 på Rica Park Hotell i Sandefjord.
Annicke Bergh Monsen er en av tre styremedlemmer som stiller til gjenvalg fra styret som ble valgt på Idrettstinget 2003.

X