go up

I mange sammenhenger konkurrerer klubbene våre om plass med andre brukergrupper. Like fullt er det viktig at våre klubber har tilgang til hallene på tider, og i stå stort omfang, at det er mulig å tilby svømmeopplæring, trening og konkurranseaktivitet for barn, ungdom og voksne.


 


Ved å ta en titt på våre anleggssider, vil dere finne mye nyttig informasjon som kan brukes lokalt med tanke på bygging av nye haller, og tilgang til eksisterende haller.


 


Vårt anleggsutvalg er behjelpelig med kompetanse innenfor svømmeanlegg. Emner innen dette tas også opp på den årlige Trener/Lederkonferansen.

Enhver idrett har behov for et anlegg hvor idretten kan utøves. Med vårt forholdsvis kjølige klima, er vi avhengige av innendørs svømmehaller for å kunne utøve aktivitetene våre; svømming, stup, synkron, vannpolo samt andre vann-aktiviteter.

X