go up

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger man kan søke på i forbindelse med aktiviterer for funksjonshemmede. Norges funksjonshemmedes idrettsforbund har laget denne oversikten.

X