go up

Offisiell åpning vil være klokken 16:30. Lagledermøte altså da klokken 14:00 og innsvømming vil være som tidligere opplyst, fra klokken 12:00.


 


Vi ber om at alle klubber som har strykninger melder fra så fort som mulig til jech@medley.no, slik at reserver får tid til å komme seg til Oslo. Dette haster å få oversikt over, da det allerede nå er mange som setter seg i bil og kjører til Oslo.


 


Alle andre henvendelser enn strykninger rettes til Brita Blenne Lien på e-post brita@medley.no


 


 


 


 

Åpningen av Årsklassemesterskapet på Idrettshøgskolen i Oslo i morgen utsettes med en time og stevnestart blir derfor klokken 17:00. Dette med bakgrunn i stansen i flytrafikken som medfører at klubber over hele landet må ty til busser og biler for å komme seg til Oslo. Det er viktig at alle klubber som er tilstede i Oslo tidsnok stiller på lagledermøtet klokken 14:00. De klubber som ikke rekker dette må gi beskjed til Brita Blenne Lien i Svømmeutvalget så raskt som mulig.

X