go up

 


NSF har utviklet et veiledningshefte og mal for virksomhetsplan. Gjennom dette kan klubber utarbeide sine egne virksomhetsplaner/handlingsplaner. NSF tilbyr også veileder som kan bistå i prosessen hvis ønskelig. Last ned informasjon om virksomhetsplan og diskuter dette i styret. Mal og mer informasjon finner dere HER (klubbutvikling – virksomhetsplan)


 Vedlagt bilde fra Meløy svømmeklubb som er igang med sin virksomhetsplan. Klubbveilederen kommer fra Nordland Idrettskrets. Det er gjennomført 1 møte og planlagt 2 møter relativt snart slik at de blir ferdig før årsmøtet.


 


Kontaktperson; Lasse Hoel, lasse@svomming.no


 


 


 

Alle klubber bør ha en virksomhetsplan som sier noe om hva klubben er, klubbens verdier, mål for kommende år etc. En slik plan vil kunne være med å gjøre bedre å være engasjert i klubben og kunne skape mer engasjement, uavhengig av klubbens størrelse. Virksomhetsplanen skal vedtas på årsmøtet. Derfor har dere fortsatt litt tid frem til årsmøtet – hvis dere begynner nå.

X