go up

En klubbhåndbok beskriver hvordan klubben drives. Ved å ha en klubbhåndbok slipper et nytt styre å «starte på schratch». En klubbhåndbok skal være et hjelpemiddel for alle i klubben – og spesielt for de tillitsvalgte. Den skal være en retningsgiver for all virksomhet, slik at det ikke skal være tvil om hvilke retningslinjer klubben har på ulike områder. Klubbhåndboka skal være et levende dokument, og bør endres i takt med utviklingen i klubben. I klubbdriftsportalen (under for klubb) finnes noen eksempler på klubbhåndbøker som kan være et godt utgangspunkt for deres klubb.

X