go up

Øvre aldersgrense for krets- og forbundsdommere er 70 år. Dommeren fungerer ut den autorisasjonsperiode som er påført dommerkortet. Etter søknad fra krets kan NSF gi dispensasjon for aldersgrense.

X