go up

Ved opphøring av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, ble kompetanse, kurslærere og ansatte overført til NIF, slik at det nå er NIF som har ansvar for generelle kurs innen idrett for funksjonshemmede.  Det er foreløpig ikke satt opp noen konkrete kurs, men flere av kursene kan avholdes på bestilling eller de kan tilrettelegges som studiesirkel. 


 


Aktuelle kurs:


 1: Idrett for funksjonshemmede *


Definisjoner, historikk, ulike idretter, hjelpe/støtteordninger, rekruttering.


2: Barneidrett


Hva vil det si å være funksjonshemmet, utstyr og hjelpemidler, tilrettelegging, bestemmelser om barneidrett.


3: Motorisk utvikling og læring


Motorikk, motorisk funksjonsnivå og utviklingshemmede, forandrings-prosesser.


4: Idrett for utviklingshemmede


Utviklingshemning, organisering og undervisningsmetoder, tips til aktivitet.


5: Ledsaging av synshemmede i idrett og fysisk aktivitet


Synssans og øyets bruksverdi, ledsaging, klassifisering.


6: Idrett for hørselshemmede*


Hørselshemming, døveidrett, kommunikasjon.


7: Gloser i startfasen *


Innføring i enkelt tegnspråk – ord og begreper relatert til idrett.


 


8: Idrett for bevegelseshemmede


Om funksjonshemninger og anbefaling i forhold til idrett, klassifisering, rullestol som aktivitetshjelpemiddel.


9: Sykdommer/andre funksjonshemninger*


Om sykdommer/andre funksjonshemninger, anbefalinger for trening, medisinering og doping.


* Skriftelig materiell finnes, og dette kan tilrettelegges som studiesirkel uten kurslærer. Til kurs 7 følger en instruksjonsvideo, men kurset kan gjennomgøres med kurslærer/tolk, som i tillfell må leies inn fra den lokale tolkesentralen.


 


NIF tilbyr i tillegg til ovennevnte kurs et 16-timers kurs i ”Trening av utviklingshemmede” og et 12-timers kurs i ”Ledsaging av synshemmede i idrett og fysisk aktivitet”.


 


Mer informasjon kan lastes ned fra www.idrett.no, under funksjonshemmede.


 


Det er foreløpig ikke satt opp konkrete kurs, men ta kontakt med Gøril Hansen i NIF eller Kristin Homb i Svømmeforbundet for nærmere informasjon.


 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tilbyr kurs med ulike emner innen idrett for funksjonshemmede. De har også utarbeidet mye materiell som kan lastes ned fra NIF sin hjemmeside. Mer informasjon om aktuelle kurs finner du her.

X